Æresmedlemmer

F.h.v. tømrermester Leif Nielsen, Gartnervænget 15, Aasum, 5240  Odense NØ.. Leif har tidligere været formand for Aasum Idrætsforening. I forbindelse med at han stoppede som revisor for Aasum Idrætsforening blev han udnævnt som Aasum Idrætsforenings første æresmedlem for mange års indsats for foreningen.

Preben Schack, Ryttervejen 14, Aasum, 5240  Odense NØ.,  blev den 7. marts 2007 udnævnt som æresmedlem. Samtidig havde han 40 års jubilæum som formand for Aasum Idrætsforening. Tak for din ukuelige indsats både som aktiv fodboldspiller og som formand for bestyrelsen.

Bent Erik Hansen, Kildegårdsvej 249, 5240  Odense NØ.,  blev den 29. marts 2010 udnævnt som æresmedlem for hans trofasthed igennem 41 år som aktiv medlem.

Børge Olsen, Moltkesvej 7, 5000  Odense C., blev den 29. marts 2010 udnævnt som æresmedlem for hans trofasthed igennem 35 år som aktiv fodboldspiller.

Jytte Storm, Gartnervænget 25, Aasum, 5240  Odense NØ., blev den 29. marts 2010 udnævnt som æresmedlem for sin indsats som dygtig gymnastikleder igennem 33 år og stadig leder af motionsholdet for damer.

Kurth Eriksen, Walthervænget 8, Aasum, 5240  Odense NØ., blev den 29. marts 2010 udnævnt som æresmedlem for sin indsats for foreningen. Kurt har tidligere været aktiv håndboldspiller, været i bestyrelsen og en god sponsor. I dag er han trofast tilskuer til næsten alle kampe på sportspladsen.

Henny Schack, Ryttervejen 14, Aasum, 5240  Odense NØ., blev den 27. marts 2017 udnævnt som æresmedlem for sin indsats for foreningen. Henny er gift med Preben Schack og har gennem sit ægteskab med Preben støttet fuldt og helt op med hans indsats for foreningen. Hun står for gymnastikafdelingen hver vinter hos Havnens Gourmet. Endvidere hjælper hun til i kantinen med salg af øl og vand. Hun er også ivrig tilskuer til kampene på sportspladsen.

Mogens Burmølle, Staupudevej 10, Aasum, 5240  Odense NØ. blev den 27. marts 2017 udnævnt som æresmedlem for sin indsats for foreningen. Mogens har spillet senior- og oldboys- veteranfodbold i foreningen indtil for nogle år siden, hvor et skadet knæ tvang ham til at stoppe. Han har været medlem af bestyrelsen og kasserer i 33 år. I dag kommer han af og til på sportspladsen for at se superveteranholdet spille. Han blev valgt til revisor for foreningen i marts 2017, hvor han trak sig fra bestyrelsen og kassererarbejdet.

Tak for Jeres indsats og tillykke med hædersbevisningen.